Managed Logistics Services

Som logistiker finns det tre frågor vars svar skapar oändliga möjligheter – var, när och hur. Ju fler valmöjligheter en varuägare ger mottagaren, desto mer kostnadseffektiv, hållbar och flexibel kan logistiken och leveranslösningen bli.

Vårt helhetserbjudande är en kombination av metodik samt underliggande processer och programvara för strategisk, taktisk och operativ planläggning. Ett typiskt uppdrag är där vi tar över planering och daglig drift av en större detaljists logistik för att optimera varuflöden mellan detaljist, butik och i inte sällan också till konsument, restaurang eller kanske byggarbetsplats.I förekommande fall även varuflöden in till detaljisten från leverantör.

För oss är hög komplexitet inte något negativt. Tvärtom, ju fler parametrar vi har att laborera med när vi planerar och sköter logistiken, desto bättre. Och vi gör oss inte beroende av någon 3PL i planeringen. Med svaren på var, när och hur, kombinerat med kunskap om kraven från mottagarna, kapacitetsbegränsningar i leveranskedjan, orderdata samt dagsaktuell information om t ex väder och vägförhållanden, kan vi göra smartare planering av leveranserna.

Uniciteten i InQuires erbjudande är således att vi hanterar alla aspekter av leveranslogistik och supply chain management. Vi tar ansvar och använder oss av både det stora, övergripande perspektivet och av små förändringar i realtid – från den långsiktiga strategiska analysen med kostnadseffektivitet och hållbarhet i fokus till hur köer, väder och andra förhållanden kan försena en leverans.

Det är därför vi i de flesta fall sänker våra uppdragsgivares logistikkostnader med mellan 20–40 procent, ökar leveransservicen, minskar varuflödenas miljöpåverkan samt förbättrar chaufförernas arbetssituation. Det tror vi oss vara ensamma om.

 

IQ LEVERANS

Behöver ni en professionell funktion som utvecklar och driver hela eller delar av er logistik? Med IQPL och våra kompetenta medarbetare, styr och planerar vi era leveranser av varor i ett nära samarbete med er. Ni kan när som helst insourca er logistik igen. Då hjälper vi er med övergången genom utbildningar, implementering samt introduktioner i IT-stöd och metoder.

Happy Delivery

Erbjud dina kunder framtidens leveranstjänster. Utgångspunkten för Happy Delivery är hur konsumenten, butiken, restaurangen, byggarbetsplatsen eller lagret önskar få sin leverans för att det ska fungera optimalt i deras vardag – inte i transportörens. Dessutom är det utvecklat för att driva din försäljning. Ett nytt sätt att tänka leveranser, med smartare planering och nöjdare kunder.

IQ CONSULTING

Har ni rätt lösningar och tillvägagångssätt? Har ni rätt kunskaper och redskap för ett rationellt inköp av logistiktjänster? Låt oss hjälpa er att utvärdera och implementera nya beteenden och metoder. Vi hjälper er med enstaka genomlysningar eller utbildningar till design av hela den logistiska kedjan.

IQ TRANSPORT

Med IQPL som bas erbjuder InQuire lösningar på allt från kontinentala infrakter, gränsöverskridande transporter, nationella och internationella full- och partloads samt distribution till slutmottagare. Vår absoluta specialitet är neutral samdistribution av varor i effektiva och mycket välfungerande nätverk.

IQ SUPPORT

IQ-Support är för dig som arbetar med vår metodik och har licens för IQPL. Supporten är också ett verktyg för våra underleverantörer som använder våra IT-stöd. På ett enkelt och trevligt sätt hjälper våra kompetenta medarbetare till med olika ärenden.

Styrning till mycket låg overhead

IQPL – Intelligent Partner of Logistics – är vår modell som hela verksamheten styrs och baseras på. Modellen innehåller våra metoder, processer och IT-verktyg. Genom att arbeta med en standardiserad modell går det att vara såväl effektiv och utvecklande som flexibel och innovativ.

IQPL består av nio processer och funktioner, som bryts ned till olika delområden i flera nivåer. Varje delområde är standardiserat och kan kombineras på olika sätt, vilket gör det flexibelt och anpassningsbart. Respektive del utvecklas löpande allteftersom vi ser möjligheter till en ännu bättre lösning. Då IQPL är standardiserat och nedbrutet i dessa komponenter, kan förändringar oftast ske mycket snabbt.

Modellen har visat sig effektiv och utvecklingstakten blir därmed hög. I grundidén ligger att många små förändringar som sker direkt och ständigt, är bättre än att försöka genomföra stora utvecklingsinsatser som blir svåra och långsamma och kanske aldrig ens kommer i mål. Dessutom ger metoderna ett fokus på de små sakerna, de som vanligtvis förbises.

Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innerbär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information i våra villkor för cookies.