Överträffa alla leveranslöften

På en marknad med hård konkurrens, snabba förändringar samt kunder och konsumenter som önskar valfrihet avseende sina leveranser, blir logistiken allt viktigare. Effektiv logistik handlar därför om att uppfylla och överträffa sina leveranslöften, samtidigt som den ska vara bra för hållbarhet och resultaträkning.

Trots betydelsen av smart logistik är det tyvärr sannolikt att världens mest transporterade vara i lastbilar fortfarande är luft. Och att möjligheten för en mottagare att välja när, var och hur hen önskar sin leverans inte är speciellt stora. Det är en verklighet vi önskar förändra. Det är grunden till InQuires verksamhet.

Sedan starten år 2010 har vi arbetat med smarta leveranslösningar för våra kunder – ofta genom att ta ansvar för hela den operativa driften. I de flesta fall sänker vi våra uppdragsgivares logistikkostnader med mellan 20–40 procent, ökar leveransservice, minskar varuflödenas miljöpåverkan samt förbättrar chaufförernas arbetssituation.

Som en oberoende aktör på marknaden utvecklar vi de mest optimala lösningarna och väljer tillsammans med våra uppdragsgivare de bästa transportörerna. Som hjärta i vår verksamhet ligger IQPL – Intelligent Partner of Logistics – en modell utvecklad för att så effektivt som möjligt styra våra kunders distributionslogistik. Genom vårt sätt att arbeta tror vi oss vara unika i branschen, varför vi också gett vårt erbjudande ett eget namn – Delivery Chain Management.

InQuire är idag Nordens ledande bolag inom utveckling, ledning och operativ drift av transport- och distributionsplattformar.

Styrning till mycket låg overhead

IQPL – Intelligent Partner of Logistics – är vår modell som hela verksamheten styrs och baseras på. Modellen innehåller våra metoder, processer och IT-verktyg. Genom att arbeta med en standardiserad modell går det att vara såväl effektiv och utvecklande som flexibel och innovativ.

IQPL består av nio processer och funktioner, som bryts ned till olika delområden i flera nivåer. Varje delområde är standardiserat och kan kombineras på olika sätt, vilket gör det flexibelt och anpassningsbart. Respektive del utvecklas löpande allteftersom vi ser möjligheter till en ännu bättre lösning. Då IQPL är standardiserat och nedbrutet i dessa komponenter, kan förändringar oftast ske mycket snabbt.

Modellen har visat sig effektiv och utvecklingstakten blir därmed hög. I grundidén ligger att många små förändringar som sker direkt och ständigt, är bättre än att försöka genomföra stora utvecklingsinsatser som blir svåra och långsamma och kanske aldrig ens kommer i mål. Dessutom ger metoderna ett fokus på de små sakerna, de som vanligtvis förbises.

Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innerbär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information i våra villkor för cookies.