InQuire är med och förändrar spelreglerna

Vi har sedan starten 2010 drivits av viljan att förändra och utveckla logistik och leveranser. Därför är vi partner till Game Changing Alliance. Bolagen i alliansen står enade bakom visionen av ett uppgraderat transport- och logistiksystem. 

 Alliansens medlemmar är experter och pionjärer inom sina områden. Vi är alla överens om att vi har tre stora utmaningar framför oss som behöver vår kollektiva uppmärksamhet:

  • Energiförsörjningen behöver bli mer hållbar, framtidssäkrad och kostnadseffektiv.

  • Teknologinivån behöver höjas i hela systemet för att ta vara på den förbättringspotential som finns.

  • Det behövs nya affärsmodeller som är anpassade efter ett nytt grundläge där fossilfrihet, social hållbarhet och resurseffektivitet samexisterar – inte konkurrerar – med produktivitet och lönsamhet.

InQuire tillför lång erfarenhet och kunskap om hur det fungerar i leveransernas och logistikens vardag. Vi vet hur det går att sänka kundernas kostnader med 15–30 procent, öka leveransservicen, minska miljöpåverkan och förbättra chaufförernas arbetssituation. 

Med vår mjukvaruplattform Way Delivery Chain Management optimeras alla processer, metoder och algoritmer i leveransnätverket. Plattformen i kombination med en affärsmodell som utmanar dagens traditionella standard, bidrar vi med ett unikt perspektiv som tillsammans med övriga medlemmars kompetens skapar en helhet som är betydligt större än delarna. 

Ibland behöver spelreglerna helt enkelt ändras för att vi ska kunna ta oss vidare.