Drivkraft för smartare leveranslösningar

Alla som kan något om transporter vet att om ett eller flera par av en lastbils boggiehjul hänger i luften, är det för mycket luft och för lite gods i bilen. Dessvärre är hängande boggiehjul vanliga på våra vägar. Det är inte hållbart. 

Transporter av luft är vare sig hållbart ur ett ekonomisk eller ekologiskt perspektiv. Det är inte heller hållbart med för många mellanled. Det kan medföra ineffektivitet i logistikplaneringen med halvtomma transporter och därmed negativ påverkan av miljön som följd, onödiga kostnader p g a den låga fyllnadsgraden samt sämre kontroll av chaufförernas arbetsmiljö.

Sedan är det självklart inte hållbart att mottagarens möjligheter att styra var, när och hur hen får sin leverans av en vara är så små. Trots att en till exempel beställer byggvaror vid samma tillfälle är det kanske inte nödvändigt att få dem levererade samtidigt, eller så är det tvärtom att hen vill att alla ordrar kommer med samma leverans. Det görs också många tids- och resurskrävande resor i dag för att ta emot varor som inte kan levereras dit och när en kan ta emot dem.

Det är därför vi på InQuire ser hållbarhet som den enskilt viktigaste drivkraften för smartare leveranslösningar. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.