De skitar ner både bransch och miljö

Han tror på långsiktiga samarbeten, transparens och att hållbara leveranser är lönsamma leveranser. Företags brist på hållbarhet och dålig öppenhet ser han däremot som ett hot mot människa och miljö. Björn Paulssons vision är att förändra leverans- och logistikbranschen.

Läs hela bilagan här

Jag träffar Björn Paulsson, vd för InQuire, på Convendum i Göteborg. Här arbetar han då han inte är på InQuires huvudkontor i Lidköping eller på något av bolagets kontor i Oslo, Stockholm eller Helsingfors.

– Vi har arbetat med hållbara leveranser för våra kunder sedan starten 2010. Då var det många som undrade vad vi höll på med. Vägarna var fulla av långtradare, ofta med lågavlönade chaufförer, som mest transporterade luft. Nu har man börjat förstå att det kostar pengar, miljö och marknadsvärde med bristfälligt upphandlade och utförda transporter. Men det finns enormt mycket kvar att göra.

InQuire ansvarar för design, upphandling och den operativa driften för att optimera sina kunders leveranser. Ju fler parametrar man har att arbeta med – som lager, lastning, orderstock, väder, trafik och leveranstider – desto mer kan man påverka utförandet. För vissa kunder har man sänkt kostnaderna med mellan 20–40 procent samtidigt som leveranserna har blivit mer hållbara.

Innan Björn Paulsson var med och startade InQuire hade han jobbat på både varuägare- och utförarsidan. I början av sin yrkeskarriär körde han även själv långtradare. Det var ineffektiviteten och omedvetenheten i transportbranschen som fick honom att vilja skapa förändring. Bolag kastade bort pengar och gjorde onödigt stora koldioxidavtryck genom dålig logistik.

– Problemen är desamma i dag. Man optimerar transporterna för dåligt, arbetar enligt gamla affärsmodeller och en del använder sig fortfarande av utarbetade chaufförer med bristfälliga arbets- och levnadsvillkor från låglöneländer i slitna fordon. Det skitar ner både bransch och miljö.

Björn berättar att när man för flera år sedan utvecklade ett hållbarhetskoncept för transporter åt en av Nordens störta vitvaruaktörer skrev man in i avtalen med transportörerna att chaufförerna, förutom korrekta löne- och arbetsvillkor, minst varannan vecka skulle få komma hem till sina familjer. Då retade man gallfeber på branschen. I dag är det på väg att bli lag.

– Den typen av förändringar måste till. Det är lika viktigt som att köra med rätt bränsle. Eller att konkurrerande varumärken kan dela på transporter. Det har vi fått fem aktörer i dryckesmarknaden att göra. I stället för att fem lastbilar levererar dryck till butiker och restauranger, kommer det en. Det är bra för miljön, plånboken och trafiken.
Så vad är nästa steg för att optimera kundernas leveranser?

– Transparens och samarbeten. Tillsammans med varuägare och transportörer vill jag skapa nya sanningar för branschen. Jag sitter i samtal med flera aktörer många skulle se som konkurrenter till oss. Jag ser dem som samarbetspartners för att vi gemensamt ska kunna erbjuda kostnadseffektiva och hållbara leveranser.