Om att skapa rätt förutsättningar

Med egen distribution i vissa regioner och tredjepartslogistik i andra har Kopparbergs Bryggeri en bred kompetens inom logistik och leveranser. Att de dessutom var (och är) en av InQuires första kunder gör dem givetvis lite speciella för oss. Vi tog en pratstund med Kopparbergs logistikchef Mikael Pellrud.

Vad är din bild av logistik och hur påverkar den ditt arbete?

– Traditionellt har det funnits en bild av logistik som någonting väldigt isolerat. Och det är väl inte så konstigt egentligen, det är ju både först och sist i kedjan, leveranser in och leveranser ut. Men jag föredrar att se det som en cirkulär process där de olika delarna är beroende av varandra.

Med cirkulära processer får vi ett bättre helhetsperspektiv där varje moment bidrar till slutleveransen. Annars är risken att man skapar begränsningar ur ett logistiskt perspektiv.

Till exempel: Om vi styr produktionen endast utifrån vad som är mest optimalt för produktionsapparaten, då är det inte alls säkert att vi skapar rätt förutsättningar för logistiken. Och då kan det ändå sluta med att kunden inte är nöjd.

Men om vi istället låter alla delar påverka varandra kan vi balansera upp och få ett jämnare flöde. Det är svårt i dryckesbranschen men det går! Min roll är att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Hur skapar du de förutsättningarna?

– Mycket handlar om att ha så bra prognoser som möjligt. Ju tätare vi kan jobba med våra kunder och ta fram prognoser, desto bättre kan vi planera för perioder med hög belastning, både i lagernivå och distribution.

Sedan finns det ju ett allmänt problem just nu – chaufförsbristen.

Hur hanterar du det?

– Det finns ingen enkel lösning utan man får anpassa sig efter varje situation. Ett exempel är nu under sommaren när våra försäljningsvolymer ökar samtidigt som det är semestertider. Då har vi gått ut med ett erbjudande till våra chaufförer där de får ett semestererbjudande om de går på semester efter de här peakarna.

På så vis kan vi hantera ökade volymer samtidigt som vi bibehåller kvalitén i leveranserna. För man får inte glömma att leveranskvalitén bidrar till kundnöjdheten. Oavsett vem som kör så blir de ju en representant för Kopparberg.

Och hur ser samarbetet med InQuire ut?

– Vi har valt att dela upp vår distribution mellan olika partners och då har InQuire hand om en del av Sverige. Vi har fastnat för InQuire just för att upplägget är innovativt, företaget ligger i framkant och vill hela tiden hitta nya sätt att utveckla dryckesleveranser ur ett hållbarhetsperspektiv. Just hållbarheten är en viktig faktor för mig och för Kopparberg.

Berätta om din syn på hållbarhet.

– Hållbar logistik är någonting som det kommer att ställas väldigt hårda krav på i framtiden. Och precis som med det operativa arbetet handlar det om att skapa rätt förutsättningar. Vi jobbar med stiftelsen SKY för att utveckla kompetensen i branschen och förbereda för det kommande generationsskiftet.

SKY driver en yrkeshögskola där jag sitter med i ledningsgruppen för logistikutbildning sedan 2013. Dessutom samarbetar vi en hel del med studenter från universiteten.

Oavsett om det handlar om vårt engagemang med studenter eller samarbete med till exempel InQuire så kommer framtiden hänga på att man opererar i olika nätverk. När det gäller logistik handlar allting om partnerskap, i mina ögon. För när vi öppnar upp oss och använder kontaktytorna mellan olika leverantörer på smartaste sätt, det är då vi kan skapa de rätta förutsättningarna och de bästa lösningarna för framtidens logistik.