Nummer ett på dryck

– Som kund nummer ett har det också varit roligt sedan dag ett. Det låter kanske som en floskel, men InQuire är verkligen flexibla. Man jobbar väldigt nära dem på alla nivåer.

Tommie Ekberg är logistikchef på Åbro Bryggeri vilka var InQuires första kund när man drog igång år 2010. Som logistikchef är Tommie ansvarig för att 100 miljoner liter dryck når det anrika bryggeriets kunder varje år. En hel del av litrarna hjälper InQuire till med att distribuera.

– InQuire jobbar med våra importflöden av vin från Europa och all dryck som går från oss till den tyska gränshandeln. De ansvarar även för alla transporter till systembolag i Storstockholm och hela distributionen till systembolag och restauranger i Norrland, berättar Ekberg.

För honom är samarbetet mellan Åbro och InQuires operativa center avgörande för en väl fungerande logistik. I den dagliga kontakten dem emellan kring transportbokningar, är det mycket viktigt med uppföljning och snabb återkoppling.

– Hos InQuire finns det inga mellanled eller mellanhänder. Oavsett om det handlar om kontakt på strategisk chefsnivå eller daglig trafikledning är de alltid anträffbara. Dessutom är de öppna för nya idéer. Inte så traditionella som transportbranschen brukar vara, menar Ekberg.

Logistiken är även en viktig del i bygget av varumärket Åbro. För slutkunden – restauranggästen eller systembolagets kund – handlar varumärket självklart om drycken. Men för exempelvis restaurangen är upplevelsen av leveransen en betydelsefull del av varumärket. Kommer lastbilen sent, parkerar den slarvigt, är chauffören trevlig och är beställningen rätt?

– Därför har InQuire inte bara ett ansvar för logistiken utan även för varumärket Åbro, avslutar Tommie Ekberg.