Från standardlösning till logistik med hjärta

När Elgiganten och InQuire inledde sitt samarbete för snart fem år sedan blev det ett större steg än väntat för båda parter. Idag går samarbetet på djupet och präglas av både närhet och respekt. I centrum av affären finns effektiva lösningar med fokus på ett socialt ansvar.

Med sitt distributionscenter i Jönköping lever Elgiganten upp till sitt namn. Hela 107 000 kvadratmeter fyllda med hemelektronik och vitvaror i konstant rörelse och ordrar som ska levereras ut till koncernens samtliga varuhus och hemleveranshubbar. Totalt rör det sig om ungefär 75 hubbar och drygt 400 varuhus i Norden, Grönland, Island och Färöarna. Samtidigt sitter ett gäng på InQuire i Lidköping och sköter samtliga leveranser ut från lagret. På ett år blir det ungefär en miljon kubikmeter.

– Jag vill nästan inte kalla dem InQuire, det känns för externt. Jag ser dem som TCC, som en av mina enheter. Det hade lika gärna kunnat stå Elgiganten på deras tröjor, säger Per Hansson, Head of Distribution på Elgiganten.

Per Hansson, Head of Distribution


Otillräcklig lösning

Samarbetet mellan Elgiganten och InQuire inleddes med ett telefonsamtal våren 2013. Elgigantens Senior Logistics Manager, Jimmy Olofsson, såg över hur transportlogistiken kunde förbättras och se ut i ny regi.

Fram tills dess hade en ensam speditör tagit hand om Elgigantens alla leveranser mellan lager och varuhus. I takt med Elgigantens tillväxt blev det dock allt tydligare att man hade växt ur lösningen. De tydligaste tecknen var sjunkande kvalitet och inte minst bristande kontroll över leveranserna, ofta med överarbetade och lågavlönade chaufförer.

– När vi påbörjade upphandlingen för en ny logistikpartner var det inte bara kostnaderna som stod i centrum. Vi hade lite andra krav, framförallt ville ha vad vi kallade ”logistik med hjärta,” berättar Jimmy Olofsson.

Jimmy Olofsson, Senior Logistics Manager


När InQuire blev tillfrågade valde de bort att lämna en traditionell offert och gjorde istället en omfattande förstudie. Resultatet som sedan presenterades för Elgiganten visade på en betydande förbättringspotential, inte bara i effektivitet utan även socialt och miljömässigt. Samtidigt skulle den föreslagna arbetsmodellen medföra stora besparingar.

Upp till bevis

Med sin annorlunda vinkel var InQuires förslag svårt att jämföra med andra i upphandlingen. Samtidigt erbjöd förstudien både siffror och ett djup som Elgiganten hade svårt att bortse från. Man beslöt sig för att ge InQuire en chans att demonstrera sitt komplexa system i ett pilotprojekt på sex månader.

– För att testa InQuire bad vi dem göra ett proof of concept där de fick ta över koordinationen och planeringen av transporter från vårt distributionscenter för kök i Tjeckien. Fortfarande med samma transportör, men med InQuires system och arbetssätt. Vi sa ett halvår men efter två månader hade vi fått alla bevis vi behövde. Då var det inget att snacka om, det var bara fine, go, nu kör vi!, säger Jimmy Olofsson.

Ett samarbete värt mödan

För att kunna använda sig fullt ut av InQuires nätverksmodell gick man ut i upphandling med ett hundratal åkerier. Ungefär en tiondel av dessa valdes ut för att bilda ett lapptäcke av åkare över Norden, och samarbetet mellan InQuire och Elgiganten kunde börja.

Genom krav och täta uppföljningar sköttes snart leveranserna av chaufförer som arbetade enligt nordiska villkor och med nordiska löner – oavsett vilket land de kom från. Samtidigt sjönk Elgigantens transportkostnader och leveranssäkerheten ökade. I takt med att samarbetet fördjupades fortsatte InQuire att koppla sina verktyg till fler delar av affären för att kunna arbeta för en optimal lösning ur ett större perspektiv.

Och det lönade sig. År 2016 tilldelades Elgiganten Stora Trafiksäkerhetspriset i kategorin Årets beställare för sitt arbete med transportörernas sociala villkor. Året därpå blev Elgiganten nominerade till Postnord Logistics Award för sitt effektiva och nytänkande sätt att arbeta med sin transportlogistik.


Jan Conradson, InQuire, och Jimmy Olofsson, Elgiganten
Stora Trafiksäkerhetspriset i kategorin Årets beställare 2016


Flexibilitet och respekt

Idag är InQuires uppsättning hos Elgiganten designad för att kunna svänga med marknaden på ett effektivt sätt. Under både hög- och lågvolymsperioder kan man gasa och bromsa för att anpassa transporterna och hålla sig flexibel.

Samtidigt gör man grundläggande förändringar i upplägget varje månad. När Elgiganten förändrar sitt sätt att sälja, eller när marknaden förändrar sitt sätt att handla, så påverkar det transporterna. Och därför är InQuires system under ständig utveckling.

– Från dag ett har InQuire varit en professionell partner med extremt hög kompetens på alla nivåer. De förstår våra specialiteter och anpassar sina systemlösningar där vi blir för fyrkantiga. Tack vare väldigt öppna dialoger kan vi hålla arbetsrelationen frisk samtidigt som vi har kommit varandra väldigt nära, säger Per Hansson, Head of Distribution på Elgiganten.

Även från InQuires sida är det ett uppskattat samarbete.


Christer Strand, VD/Partner InQuire


– Det krävs mod för en sån här grej och Elgiganten har verkligen varit modiga. De har släppt in oss dit vi behöver vara för att kunna göra vårt arbete bäst, och de har lyssnat på oss även när vi har verkat krångliga och besvärliga. Det har varit både skratt och gråt men framförallt är det extremt roligt att jobba tillsammans med Elgiganten. Allting bygger på en ömsesidig respekt för varandra, säger Christer Strand, vd på InQuire.