Välkommen till InQuire på 2030-arenan i Almedalen!

Det ledande logistikbolaget InQuire medverkar på årets upplaga av Almedalsveckan. Bolaget kommer att delta på 2030-sekretariatets arena den 1 juli och leda programpunkten ”Effektiv Logistik – äntligen?”. Ambitionen är att diskutera och belysa effektiva transportlösningar ur ett klimatperspektiv tillsammans med branschexperter.

Effektiv logistik – äntligen?
Lördag 1 juli kl. 09:00–09:45

Under flera årtionden har godstransporterna inte blivit effektivare ur klimatsynpunkt. Trafikanalys och indikatorer visar att varje förbättring har motsvarats av ökade utsläpp från andra delar av logistikkedjan. På detta seminarium är fokus på hur effektivare godslogistik äntligen kan bli verklighet, med framgångsrika exempel som kan skalas upp.

Arrangör: InQuire
Vi bjuder på frukost!

Medverkande:

Björn Paulsson, grundare, InQuire
Tony Ottebjer-Winkler, hållbarhetschef, Elgiganten Sverige
Lars Reinholdsson, vd, LBC Frakt
Cathrine Löfqvist, Hållbarhetschef, Bring
Emelie Hansson, hållbarhets- och kvalitetschef, Martin & Servera AB
Maria Stenström, vd, 2030-sekretariatet
Naznoush Habashian, hållbarhetschef, PostNord Sverige
Fredrik Landegren, vd, TRB
Moderator: Mattias Goldmann, grundare, 2030-sekretariatet


Hur ställer vi om transportsektorn för att nå 2030-målet?
Fredag 30 juni kl. 13.00–13.45

Bilen och Bränslet – där vet vi ungefär vad som behöver göras för att nå 2030-målet. Men på beteendesidan är det mer diffust, trots att potentialen är stor och genomförandet kan gå mycket snabbare än att t.ex. införa elflyg eller lägga nya stambanor.

Arrangör: 2030-sekretariatet

Bl.a. medverkar Øystein Rønningen, CCO InQuire i paneldebatten.

På 2030-arenan samlas transportbranschens företrädare, våra politiker och forskningen för att tillsammans med dig driva de viktigaste frågorna för transportsektorns omställning.

Kom och dela med dig av din expertis, möt nya samarbetspartners och inspireras av InQuire och 2030-arenans öppna seminarier.

Välkommen!