Så nås reell förändring i transportbranschen

InQuire har etablerat sig som game-changers inom transport och logistik genom att leverera smarta leveranslösningar och transparenta affärsupplägg som sänker kostnader, ökar leveransservice, minskar miljöpåverkan samt förbättrar chaufförernas arbetssituation. De vet också att det fortfarande finns ett stort utrymme och behov av förändring inom branschen. Därför uppmuntrar de nu till ett bredare perspektiv för en reell omställning.

Transportmarknaden präglas av hård konkurrens, snabba förändringar, samt höga krav på effektivitet och valfrihet från kunderna. Klimatkris och förändrade köpbeteenden och förväntningar hos konsumenterna innebär att branschen måste förändras i grunden, menar Björn Paulsson, grundare av InQuire.

– Tyvärr upplever vi att debatten är för enkelspårig, den utgår ifrån att elektrifieringen kommer lösa alla problem. Det blev väldigt tydligt när vi nyligen var delaktiga under Almedalsveckan tillsammans med 2030-sekretariatet, där denna ståndpunkt genomsyrade stora delar av debatten. För att komma åt den övriga problematiken behövs ett 360-perspektiv där varuägarna bjuds in att se över sin roll och sitt ansvar för de aspekter som inte fungerar i dagsläget. Framförallt syftar vi då på affärsmodellerna och ökad transparens.

InQuire, som är specialiserade inom first och middle mile-leveranser, utvecklar, designar, realiserar och opererar komplexa transportflöden, ofta insourcade hos stora varuägare, i tätt och öppet samarbete.

– För att bli energieffektiva på riktigt måste låsningen på marknaden lösas upp, där varuägarna i dagsläget lutar sig helt mot de stora transport- och speditöraktörerna och gamla affärsmodellerna som dominerar marknaden. Det handlar till stor del om att ta bort icke-värdeskapande mellanhänder, som det finns allt för många av. Björn Paulsson framhåller att Inquire står bakom Agenda 2030 och vidhåller att det krävs denna transparens och gemensamma kraft i branschen, i kombination med ny teknik, för att målen ska uppnås.

– Genom vår affärsmodell och vår metodik skapas förutsättningar för transparens och effektivitet, vilket är vad som krävs för att realisera effekterna som finns att tillgå. Därför vill vi att vårt synsätt ska nå ut till en bredare massa parallellt med intressant ny teknikutveckling, avslutar Björn Paulsson.