Så når du hållbarhetsmålen genom logistik utan mellanhänder

En ekonomisk kris där företag tvingas överge gamla affärsmodeller kan vara precis vad klimatet behöver. Det menar InQuire, som hjälper sina kunder till nettonollutsläpp genom otraditionell transportlogistik.

Läs artiklen på DI.se

Många företag gör nu kostnadsreducerande åtgärder för att tackla lågkonjunkturen. Enligt Öystein Rönningen, ägare och CCO på InQuire, kan detta öppna dörren till ett långsiktigt hållbarhetsarbete – med faktiska resultat och mindre snack.

– Majoriteten av företagen i vår målgrupp har ingen plan för hur de ska bli klimatneutrala till 2045. Hittills har det varit mycket ”pilotwashing” där företag kör ett pilotprojekt med en ellastbil för att sedan kommunicera kring detta. Mer än så har det inte blivit, säger han.

– Det här har retat oss, för att hålla hållbarhetsfrågan stången genom pilotprojekt är inte rätt väg att gå. Men nu när vi är mitt i en lågkonjunktur kommer det vi predikar, transporteffektivitet, att hamna högre upp på agendan. Företagen har helt enkelt inte råd att slösa pengar längre. De måste riva upp gamla sätt att se på hur transporter ska hanteras, säger Fredrik Söderström, vd på InQuire.

Skalar bort mellanhänder

InQuire är ledande i Norden inom utveckling och operativ drift av transport- och leveransplattformar. Enkelt förklarat hjälper företaget transportintensiva varuägare att effektivisera sin logistik genom en banbrytande drift- och utvecklingsmodell som är 100 procent transparent. Ett samarbete med InQuire innebär att alla mellanhänder i transportkedjan skalas bort. Företaget kallar detta sätt att hantera logistik för ”Game-changing Logistics”.

– Mellanhänderna, alltså speditörer och godsförmedlare, tar bra betalt per uppdrag och har egentligen ingen drivkraft för att effektivisera transporterna. Vi tänker annorlunda. Vi sätter upp direkta avtal mellan varuägare och transportörer, som båda vill effektivisera för att få ner kostnaderna. Behändigt nog innebär det också sänkta koldioxidutsläpp. InQuire har noll procent påslag på transportomsättningen, vilket är en av ”hemligheterna”, säger Fredrik Söderström.

Sänkta transportkostnader

För att upplägget ska fungera gäller det att varuägarna är transparenta med information som möjliggör effektivisering av transportflöden – något som inte krävs vid en traditionell transportkedja. Först då alla data är helt tillgängliga möjliggörs arbetet med att öka lastbilarnas fyllnadsgrad och att planera körningar optimalt. Ofta finns det potential att sänka transportkostnaderna med upp till 40 procent och samtidigt minska miljöpåverkan markant.

– Effektiviseringen kan även finansiera övergången till ny teknik och digitalisering. Pengarna som sparas in genom att jobba smartare med transporter kan återinvesteras i nödvändiga hållbarhetsinitiativ, säger Öystein Rönningen.

– Men att överge allt man vet om transportlogistik för en disruptiv affärsmodell som kräver transparens kan kännas svårt. Här behöver man hjälp av en partner som InQuire, konstaterar Fredrik Söderström.