Pressmeddelande

InQuire växer – rekryterar ny affärsområdeschef

I början av februari tillträdde Anders Litstrand som ny Business Area Manager på InQuire. Han har över 20 års erfarenhet från logistikbranschen och kommer att ansvara för ett av log-techbolagets största affärsområden – Beverage.
– InQuire har en väldigt stark bas redan nu i segmentet, men Anders fokus framåt blir att optimera gemensamma lösningar och få affären att växa ytterligare, säger Fredrik Söderström, CEO InQuire.

Den första februari påbörjade Anders Litstrand sitt nya uppdrag på InQuire. Han har allra senast arbetat i egen regi som konsult, men har lång erfarenhet från logistikbranschen – bland annat från olika roller på fraktbolaget Schenker. I sina tidigare uppdrag har han befunnit sig på både leverantörssidan och godssägarsidan och besitter därigenom en bred kompetens inom branschen. Anders har också varit med och startat upp den framgångsrika logistiklösningen (3PL) Swedcirc, som innebär att de som tredje part sköter företags logistik, lager och lagerhantering. Under sin långa yrkeskarriär har han imponerats av InQuire och när han fick veta att de sökte en ny affärsområdeschef blev han genast intresserad, detta eftersom både verksamheten och den aktuella tjänsten tilltalade honom.
– Jag har arbetat inom många logistikverksamheter genom åren, men InQuire sticker ut med sitt fokus på och strävan efter att bli en ledande logistikaktör. Framför allt när det kommer till innovativa processer och nytänkande metoder, vilket är väldigt påtagligt och något som genomsyrar hela verksamheten. Jag upplever företaget som en attraktiv arbetsgivare och att det finns en otrolig laganda med tydlig kommunikation här, vilket är viktigt för mig, säger Anders Litstrand.

Med målet att utveckla
InQuire erbjuder helhetslösningar inom logistik, där de planerar och sköter drift samt optimerar varuflöden så kostnadseffektivt, hållbart och flexibelt som möjligt. Anders kommer att ansvara för ett av InQuires tre huvudområden – Beverage, som fokuserar på distribution och hantering av drycker. Det är ett redan etablerat och stabilt affärsområde med utvecklingspotential att växa, något som Anders har fått i uppdrag att driva framåt. Hans främsta uppgift blir att förvalta och utveckla den roadmap som har satts upp, men framför allt att säkerställa effektiv, hållbar och framtidsinriktad leveranslogistik inom affärsområdet.
– InQuire är en så pass transportdriven verksamhet att det är otroligt viktigt att vi tar ansvar där vi kan göra skillnad för klimatet. Vi jobbar med bra systemstöd som låter oss följa fyllnadsgrad, utsläpp och påverkansgrad, och allt detta står väldigt högt på agendan. InQuire har redan kommit långt i både action och plan framåt, men det finns mycket kvar att göra, inte minst med att utveckla nätverket. Min främsta uppgift är att få ihop alla aktörer, leverantörer och varuägare för att tillsammans hitta lösningar för vår fortsatta utveckling, säger Anders Litstrand innan han avslutar:
– Det ska bli väldigt kul att komma igång. Om man tycker att jag kommer med lång erfarenhet från branschen så ska man se mina kollegor på InQuire. Sammantaget finns det otroligt mycket kunskap här och det känns spännande att få vara en del av. Tillsammans kommer vi att kunna accelerera och fortsätta se till att bolaget är en pålitlig aktör som man kan växa med.