Pressmeddelande

InQuire och Elgiganten Logistik förnyar 10-årigt samarbete – ingår i långsiktigt avtal för Norden

I tio år har InQuire samarbetat med Elgiganten Logistik för att löpande effektivisera deras transportplanering. Nu förstärks arbetet genom ett nytt långsiktigt avtal mellan bolagen.
– Vi har ett nära och utvecklande samarbete som gör att vi hela tiden vågar utmana varandra, säger Fredrik Söderström, vd på InQuire.

För tio år sedan beslutade sig Elgiganten Logistik att se över sin transportplanering och inledde ett pilotprojekt tillsammans med logistikföretaget InQuire. Efter att InQuire tog över koordineringen av transportflödet har Elgiganten Logistik kunnat se lägre kostnader, större leveransprecision samtidigt som de kunnat erbjuda förbättrade arbetsvillkor för sina chaufförer. Nu förnyar bolagen sitt samarbete genom att teckna ett fyraårigt avtal som omfattar Elgigantens verksamhet på hela den nordiska marknaden.
– Vi känner oss självklart glada över att förnya samarbetet med Elgiganten Logistik. Det är ett tydligt bevis på att kunden uppskattar det arbete vi gör, säger Fredrik Söderström, vd på InQuire.

Daniel Lundby, vd för Elgiganten Logistik fortsätter:
– Det nya avtalet innebär att vi fortsätter utveckla vår logistik för att säkerställa att vi har en kostnadseffektiv, hållbar och kvalitativ distribution till våra kunder. Där har InQuire en viktig kompetens och genomförandekraft.

Ett gränsöverskridande utbyte
Båda parter lyfter vikten av att arbeta nära och tillsammans som en framgångsfaktor bakom det långa samarbetet. InQuire har stigit in tidigt i processen för att optimera transportplaneringen för Elgiganten Logistik, något som skiljer dem från en traditionell logistikpartner.
– Vi börjar redan i lagret för att säkerställa att ordrarna packas på ett sätt som ökar fyllnadsgraden av alla fordon. Vi har ett nära och utvecklande samarbete som gör att vi hela tiden vågar utmana varandra, säger Fredrik Söderström.

Långsiktigt strategiska samarbeten
Förutom att effektivisera den operativa verksamheten ingår bolagen även i strategiska samarbetsprojekt. Ett exempel är initiativet Sustainability Distribution Concept (SDC) som har målsättningen att införa nya fordon i Sverige som är upp till 34,5 meter långa, för att på så sätt effektivisera transporterna.
– Ofta förknippas hållbarhet med miljö och utsläpp av CO2, men vi lägger också stort fokus på arbetsförhållanden för våra anställda och chaufförer. Vår uppgift är att hela tiden utveckla och modernisera för ett hållbart transportnätverk. För oss är det viktigt att ligga i framkant och utvecklas i takt med att våra kunder växer, säger Fredrik Söderström.

Även Elgiganten Logistik belyser vikten av ett dynamiskt samarbete som förändras över tid.
– Vi har flera framgångsrika år bakom oss med stabila processer i grunden. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår logistik och distribution, detta avtal med InQuire är en viktig del i vår strategi för att lyckas, avslutar Daniel Lundby.

Om InQuire:
Sedan starten år 2010 har InQuire arbetat med hållbara leveranslösningar – ofta genom att ta ansvar för hela den operativa driften. I de flesta fall sänker man uppdragsgivarens totala logistikkostnader, ökar leveransservice, minskar varuflödenas miljöpåverkan samt förbättrar chaufförernas arbetssituation. Med kontor i Helsingfors, Oslo, Stockholm Göteborg och huvudkontor i Lidköping är man idag en nordisk aktör med cirka 60 anställda.

Om Elgiganten Logistik:
Elkjøp är ett av Nordens största handelsföretag inom hemelektronik och elektriska hushållsapparater. Elgiganten Logistik är en del av norska Elkjøp som i sin tur ägs av brittiska Currys. Elgiganten Logistik är ett separat bolag direkt under Elkjøp och servar Elkjøps butiker och kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt på Island, Grönland och Färöarna.