Idéverkstad blir en del av ledningsgruppen

Välkommen till InQuire, Niklas Sterner, som ny COAO hos oss! Du kommer att ingå i ledningsgruppen och driva avdelningen Operational Architecture, som är ett nytt område och ett nytt grepp om hela InQuires innovativa utveckling.

InQuire växer stadigt, likaså kraven från våra kunder och marknaden. Kraven från våra kunder består mycket i att vi ska vara den initiativtagande avdelningen fulla av både energi och idéer som skall boosta våra kunders organisation och affär, samt skapa nya möjligheter för deras tillväxt och utveckling.

Sedan InQuire startade så har idéverkstaden legat hos grundarna. Även om de tycker att de är fulländade så behöver vi ständigt både öka förmågan genom fler människor, men också få in nya färska idéer och kunskaper som kan förverkligas genom vår bas IQPL.

Syftet med att sätta OA i ledningsgruppen är att få en sammanhållande del för processutveckling och processefterlevnad samt ständiga förbättringar.

Kravställningarna från kund och process behöver definieras för att förverkligas, och i driftsprocesserna övervakas och justeras för bästa nytta. Här spelar Operational Architecture en viktig och avgörande roll.

OA kommer att vara ”centralbordet” för all vår utveckling, härifrån styrs också projekt och business intelligens (BI).

Niklas Sterner, COAO (Chief Operational Architecture Officer)

Vi ställer några frågor till Niklas…

Hur känns det?
Fantastiskt! Bara efter ca en månad har jag flera positiva bemötanden och känner mig påfylld med massor av ny energi från en driven och engagerad skara människor.

Vem är du, Niklas?
En 46-årig tvåbarnsfar från Stockholm vars livspussel har kommit in i en ny fas, fortsatt med positiv fokus att balansera familjefarsrollen, med nya utmaningar. Förutom familj, så är musik, resor och långdistanslöpning viktiga ingredienser i mitt liv.

Vad har du med dig i portföljen?
25 år i logistikens tecken är det jag tar med mig. Jag kommer senast från logistikföretaget Skanlog, där jag har jobbat ca 6 år som Director Supply Chain Services, som bland annat omfattade utveckling av kund- och leverantörssamarbeten samt koncept-, process-, systemutveckling och design.

I tidigare roller som logistikchef, Supply Chain Manager, affärsområdeschef och IT-chef, har nämnda områden alltid legat i scopet av mitt arbete och ansvar, vilket gör att jag uppnått en god process- och systemförståelse i kombination med en stark förståelse för både kund- och leverantörsperspektiv. Erfarenheten spänner från att vara delaktigt i uppstarten av tre nya verksamheter till att jobba i större redan etablerade, nordiska eller internationella bolag.

Vilken är din bästa egenskap som du gagnats av i din karriär?
Min vetgirighet har hjälpt mig att nå en bra kunskapsbredd, och mix, som nu ger mig chansen till en ny och spännande utmaning. Jag är fortfarande lika vetgirig!

Vad har du för ess i skjortärmen för att axla denna roll som övergripande logistikarkitekt?
Ett flertal ess och erfarenheter, som jag hoppas kommer till användning när rätt tid och mognadsfas infinner sig. För att nämna något, så är det metoder för att få människor att lyfta blicken, samt visa effekten av att visualisera visioner, idéer såväl som problemlösningar.

Vad har du för ledarskapsstil?
Här väljer jag att blicka framåt, för att se vad jag själv vill sträva efter i min nya roll! Mitt fokus bli att engagera och inspirera mina medarbetare. Få dem att utvecklas med rätt takt, stöd och med motton som: Lyhörd, ärlig och rak!

Vad tänker du att du främst kommer att bidra med på InQuire?
Ny energi, nya synvinklar och ge rum för det kreativa mötet. Jag kommer att ställa problemlösning mot potential, och rigida processer mot utrymme för finess och nytänkande. Jag ser inte på Operationell Arkitektur enskilt som en avdelning, utan som ett initiativ och vital funktion för att få alla komponenter i en verksamhet att dra åt samma håll. Mitt fokus blir att se till så att broarna finns och underhålls löpande.

Och till sist… Vilken musik spelas när du gör entré? Är det pampigt, poppigt, jazzigt..?
Souligt! Med ett bra flow, fylld med energi och insikt om livet, i all sin enkelhet eller mer djupare perspektiv. ”Move On Up” med Curtis Mayfield blir valet när jag reflekterar över mina nya utmaningar, och InQuire som företag. Den hjälper mig att lyfta humöret, ladda batteriet och fokusera blicken på min nya destination.

Niklas har en gedigen erfarenhet inom Supply Chain. Erfarenheten använder han på ett lekfullt men allvarligt sätt. Friska och galna idéer står mot strikt processefterlevnad. Detta är en förmåga som få besitter och som är enormt viktig för att InQuire ska fortsätta utvecklas till gagn för våra kunder och branschen.