Gigantiskt steg mot en klimatneutral verksamhet

Vi började göra mindre uppdrag för Elgiganten redan 2012 med en gemensam önskan om att utmana och förbättra transportbranschen. Kort därpå var vi med och definierade ramverket för Elgigantens CSR- och hållbarhetskoncept Logistik med hjärtat. Vi ville jobba aktivt emot misären för utarbetade och lågavlönade chaufförer.

Under åren har InQuire haft flera hållbarhetsområden där förbättringar löpande införts i logistikkedjan. Nu är vi mycket glada att vara en del av nästa gigantiska steg i Elgiganten Logistiks resa mot en klimatneutral verksamhet.

— Elgigantens stora satsning på ytterligare ett logistikcenter (NDC 3.0) i Torsvik, söder om Jönköping, innebär för oss på InQuire ett stort och spännande projekt. Här kommer vår spetskompetens och långa samarbete med Elgiganten att utvecklas ytterligare och vi på InQuire kommer i projektet bland annat att bidra med analyser, design av logistikflöden och inte minst av framtagning och implementation av optimerade leveransplaner, berättar Jesper Lundqvist, InQuires Business Developer.

Jesper Lundqvist, Business Developer på InQuire

Elgiganten Logistik i Jönköping, som förser samtliga butiker, hubbar och slutkunder i Norden med produkter, byggs ut när distributionen av kök flyttas från Brno i Tjeckien. Det innebär att lageranläggningen kommer att bli en av Europas största med en sammanlagd storlek på 193.600 m2! Det innebär kortare transportsträcka på den nordiska marknaden, ett tydligt minskat kapacitetsbehov, vilket i sin tur innebär tidsbesparingar i kedjan och en enorm minskning av utsläpp med 75% på deras kök. Leveranserna ska alltså bli snabbare och mer hållbara.

Elgiganten har en ambitiös hållbarhetssatsning. Det nya lagret kommer vara utrustat med laddstationer och det finns planer på att installera en av de största solcellspanelsanläggningarna i Norden. Tillsammans med fastighetsägaren har Elgiganten ambitionen att nå en miljöcertifiering på nivån ”Excellent” enligt BREEAM:s standard, en WELL-certifiering av fastigheten är dessutom aktuell.

InQuire har i alla år haft ett uttalat partnerskap med Elgiganten Logistik, och nu när vår kund tar detta kliv är vi stolta och ödmjuka i relationen, nu och i framtiden.

— Vi är naturligtvis jätteglada för att Elgiganten / Elkjøp Nordic väljer att göra den här satsningen och att den nya anläggningen hamnar i vår relativa närhet, bara drygt 1,5 timma från vårt huvudkontor i Lidköping. Det är också med viss stolthet över att Elgiganten fortsatt väljer oss på InQuire som samarbetspartner när det gäller betydande delar av det projekt- och utvecklingsarbete som krävs för att hela denna satsning skall kunna vara i full drift under våren 2024. Vi är ödmjuka och tacksamma över att tillsammans med Elgiganten få arbeta vidare under parollen Logistik med hjärtat 2.0, avslutar Jesper Lundqvist.

Stort grattis till nya etableringen Elgiganten Logistik i Jönköping!

För mer information, vänligen kontakta:

Øystein Rønningen
CCO – InQuire
+46 707 64 02 70

Jesper Lundqvist
Business Developer – InQuire
+46 (0) 76 644 06 47

Länk pressmeddelande: https://www.mynewsdesk.com/se/elgiganten/pressreleases/ledande-nordisk-lageranlaeggning-byggs-ut-i-joenkoeping-3192144