Fler skulle kunna sänka transportkostnader och koldioxidavtryck med samleveranser

– Vi måste samarbeta mer och skrota gamla affärsmodeller. Det är varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att företag har sina egna leveranser. Att optimera transporterna är smartare för alla.

Läs hela bilagan här

Øystein Rønningen är CCO på InQuire. Med kontor i Sverige, Norge och Finland ansvarar InQuire för design, upphandling och den operativa driften för att optimera sina kunders transporter. För vissa kunder har man sänkt kostnaderna med mellan 20–40 procent samtidigt som leveranserna har blivit mer hållbara. Allt genom att tänka nytt och våga bryta gamla mönster.

– Transportbranschen är väldigt traditionell och gammaldags. Man arbetar enligt gamla modeller med mellanhänder och dåliga avtal som innebär att många varuägare köper dyra och dåliga transporter för sina varor utan att veta om det.

Men det finns företag som vågar bryta gamla mönster. Øystein berättar om samarbetet de skapat mellan dryckesvarumärkena Krönleins, Åbro och Kopparberg samt distributörerna KGA och DLP. I stället för att flera lastbilar levererar dryck till butiker och restauranger, kommer det en. Butiker och restauranger gillar det och trafiksituationen i städerna förbättras avsevärt.

– Men framför allt kan företagen sänka kostnader och koldioxidavtryck genom att kroka arm och samarbeta. Det här är något fler borde göra. Jag tänker till exempel på bygghandeln. De skulle ha mycket att tjäna på samleveranser. Någon av de stora aktörerna borde ta kommandot och initiera idén.

Att InQuire inte äger en enda lastbil är en viktig del av affärsmodellen. Genom att inte tjäna pengar på antalet transporter utan snarare på volymer och flöden har företaget ett inbyggt incitament att vidareutveckla och effektivisera processerna. Kundernas fördelar för ekonomi och miljö är märkbara.

Samtidigt är leveransernas kvalitet, med möjlighet till kringtjänster, en minst lika viktig del av erbjudandet. Vilket inte bara ställer krav på chaufförernas kompetens utan även på deras villkor. Den senaste tiden har chaufförers arbetsförhållanden från låglöneländer uppmärksammats i media med rubriker som ”Lastbilsförare – det nya slaveriet”. Øystein påpekar att vikten av goda arbetsförhållande alltid funnits i InQuires DNA.

– Och nu börjar det hända saker i branschen. EU:s mobilitetspaket som nyss presenterades syftar bland annat till att ge yrkesförare bättre arbetsvillkor. Ett steg i rätt riktning men tyvärr tror jag att förändringen kommer att ta tid. Det finns inte resurser för att kontrollera att reglerna efterlevs.

Øystein, som arbetat internationellt och bland annat satt upp dryckesdistribution i Australien, berättar om Chain of Responsibility. Det innebär att det läggs rättsliga skyldigheter på parterna i en transportkedja.

– I Finland och Norge ligger man längre fram i ansvarsfrågan än i Sverige, men förändringen kommer även här. På InQuire har vi erfarenheten, kompetensen och systemen för att hjälpa kunderna när det blir skarpt läge, avslutar Øystein Rønningen.