EN FÖR ALLA. ALLA I EN TRANSPORT.

Vi vill tacka fem framsynta dryckesleverantörer för att de är så kloka att de samarbetar kring transporter. I stället för fem leveranslösningar är de överens om en gemensam.

De är fortfarande tuffa konkurrenter med sina kärnverksamheter men för den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetens skull samarbetar de kring leverans och logistik.

Vi kallar leveransmodellen ”En för alla”. En modell som skulle kunna sänka kostnaderna för de flesta branscher och varumärken om de vågar öppna upp och testa en gemensam lösning.

Ekologiskt

Allt i en lastbil i stället för fem är hållbart för både miljön och trafiken. Dessutom är det enklare att optimera lasten i en leverans i stället för i fem.

Ekonomiskt

Genom att exempelvis förhandla avtal gemensamt, samarbeta vid chaufförsbrist och hålla nere driftskostnader blir den ekonomiska hållbarheten stark.

Socialt

Samarbetet bygger på respekt och tillit vilket genererar transparens för att tillsammans testa nya hållbara modeller kring logistik och leveranser.