Kopparbergs i banbrytande samarbete

När Kopparbergs bryggeri nu tar nästa steg mot sin vision om att bli bäst i dryckesbranschen på logistik är metoden allt annat än konventionell. Deras logistikchef Mikael Pellrud berättar:
– Ska vi bli bäst kan vi inte göra som man alltid har gjort. Vi måste våga tänka om och prova nytt. Därför har vi nu börjat bygga ett distributionsnätverk tillsammans med en annan aktör i samma bransch.

Det ovanliga samarbetet inleddes under hösten 2019 och går ut på att Kopparbergs och Åbro bryggeri – två på dryckesmarknaden konkurrerande bolag – samkör delar av sin distribution i Sverige. Anledningen, säger Mikael Pellrud, är att det är svårt att lyckas helt på egen hand om man vill genomföra alla saker som Kopparbergs siktar på.

– När man ser på våra högt satta mål med kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet, servicegrad och inte minst hållbarhet så blir det tydligt att det här är svårt att genomföra som ensam aktör. Därför har vi börjat bygga det här nätverket. Nyckeln som får det att funka är att ha en neutral part som väver samman de olika gränssnitten, som sitter inne med rätt kapacitet, ett kraftfullt IT-system och kompetent personal, säger Mikael Pellrud.

Den neutrala parten i det nybildade nätverket är InQuire. Som en del av InQuires Happy Delivery-koncept är det säljdrivande leveranser som står i centrum, tillsammans med ett hållbarhetsarbete som innefattar såväl fyllnadsgrad och miljöpåverkan som chaufförernas arbetsförhållanden.

Nätverkets överlägset största mottagare är Systembolaget. Därför har det varit en prioritet att ha med Systembolaget i dialogen och planeringen på ett tidigt stadium. Mikael Pellrud påpekar att det har varit en betydande framgångsfaktor:

– Det är ovanliga men viktiga leveransförändringar och tack vare vår dialog med Systembolaget har vi kunnat skapa bra förutsättningar för nätverket. Sett till dryckesbranschen så är jag övertygad om att det här kommer att bli den bästa distributionslösningen i Sverige.

Mikael Pellrud Logistikchef Kopparberg

Mikael Pellrud, logistikchef Kopparbergs Bryggeri

Vi har tidigare berättat om Kopparbergs arbete med visionen om att bli bäst i sin bransch på logistik. Då som nu är hållbarhetsaspekten en avgörande faktor. Kopparbergs räknar med en framtid där alla varuägare och transportörer har krav på till exempel redovisning av utsläpp eller klimatpåverkan. Då är tanken att inte bara vara redo utan även kunna visa vägen för andra aktörer.

Förutom det långsiktiga arbetet finns också ett fokus på här-och-nu i form av en större fysisk närvaro i nätverket av åkare och transportörer. Dels att man träffar de olika bolagen oftare, men också att man inte nöjer sig med traditionella möten på chefsnivå.

– Vi vill inte bara träffa chefer. Vi vill träffa de som faktiskt kör leveranserna och höra vad de stöter på för problem och utmaningar. Vad får de höra när de träffar våra kunder? Och sedan tycker jag att det alltid är bra att kunna klappa folk på axeln och säga bra jobbat, säger Mikael Pellrud.

Planerna efter årsskiftet är att utöka samarbetet till fler delar av Sverige, samt att ge fler aktörer möjligheten att gå in i nätverket.