269 Färre lastbilar per dag när dryckesnätverket växer

Konkurrenter som samkör sina leveranser för hållbarhetens skull visar tydligt vad de står för. Nu växer nätverket där InQuire är neutral samordnare, när vi välkomnar en ny part: DLP, Sveriges största distributör av vin och sprit. Dessutom lägger Åbro in större delen av sin svenska distribution i nätverket.

Det okonventionella samarbetet började hösten 2019 då Kopparbergs och Åbro började samköra sina leveranser i delar av Sverige. Poängen var att kunna nå högre hållbarhetsmål tillsammans, jämfört med vad de skulle kunna åstadkomma som enskilda aktörer.

För att koordinera samarbetet mellan de två konkurrerande bryggerierna är InQuire en neutral part.

Så småningom anslöt sig även dryckesdistributören KGA Logistik, och efter att nätverket nu varit i drift i drygt två år kan vi konstatera att det fungerar. Riktigt bra. Leveranskvalitén har gått upp, chaufförernas arbetsförhållanden har förbättrats och inte minst har vi kunnat optimera allt fler lastbilar för att eliminera onödiga transporter.

Många förfrågningar

Det har faktiskt gått så bra att stora delar av dryckesbranschen har hört av sig och vill ansluta sig till nätverket. Vilket är fantastiskt eftersom ju fler vi blir desto mer kommer vi kunna påverka. Tyvärr har vi i nuläget fått säga nej till många aktörer för att säkerställa att kvaliteten håller.

– Om vi ska göra detta så bra som möjligt behöver vi ta det försiktigt och växa långsamt. Därför utvecklar vi det här steg för steg och låter det ta tid att bygga upp driften, säger Øystein Rønningen, CCO på InQuire.

Men även om vi inte vill skynda fram råder det ingen tvekan om att dryckesnätverket faktiskt växer. Utöver Åbros ökning (som vi kommer till längre ner) presenterar vi alltså nu vår nyaste medlem in i nätverket – DLP, Drinks Logistics Partner.

Gå ifrån det traditionella

DLP är Sveriges största distributör av vin och sprit, med en volym som innebär att nätverket praktiskt taget dubblar i volym. InQuire och DLP jobbar ihop sedan tidigare, om än i mycket mindre skala, med en så kallad HoReCa-lösning i Stockholmsområdet.

Där rör det sig om leveranser till främst restauranger, ett samarbete som inleddes 2017 och gjorde DLP till den första dryckesdistributören som erbjöd Happy Delivery.

– Vi har aldrig haft så bra kvalitet och nöjda kunder när det gäller leveransen som vi har i den lösningen. Och vi har försökt få till ett större samarbete med InQuire genom åren, men tajmingen har aldrig funkat förrän nu, säger Jimmy Isaksson, logistikchef på DLP.

Jimmy Isaksson – DLP

 

När det gäller den större distributionen berättar Jimmy Isaksson om hur han såg traditionella transportupplägg bli sämre och sämre, med priser som pressades tills knappt någon tjänade pengar längre. Vilket alltid går ut över chaufförerna i form av ökad press och stress.

Men nu blir det alltså ett helt annat upplägg när DLP ansluter sig till Åbro, Kopparbergs och KGA Logistik tillsammans med InQuire. DLP gick officiellt in i nätverket i början av mars 2022 men börjar stegvis och räknar med att det kommer att ta runt ett år innan arbetssätt och rutiner kring det nya upplägget är helt färdiga och inarbetade.

Roger Törnqvist – KGA

 

Målmedvetna satsningar

Precis som DLP är Åbro inga nykomlingar i InQuire-sfären. Tvärtom är det ett av de företag vi har jobbat med allra längst då vi började med leveranslösningar i Norrland för Åbro för över tio år sedan.

År 2019 var Åbro också först in i nätverket tillsammans med Kopparbergs bryggeri, och alltså en nyckelspelare för att en sådan här lösning ska kunna fungera i praktiken.

Mikael Pellrud – Kopparberg

 

Från att ha haft endast en del av din distribution genom nätverket hämtar Åbro nu in nästan alla sina svenska leveranser i det, vilket närapå tredubblar Åbros del i nätverket. Det som stannar utanför nätverket är Åbros export samt deras egen distribution där Åbro kör sina egna bilar i områden runt bryggeriet och söderut.

En anledning till att Åbro nu tar in en såpass stor del av sin distribution i nätverket är deras målmedvetna satsning på hållbarhet. Utöver samdistributionen i dryckesnätverket håller de just nu på och bygger upp en tio hektar stor solcellspark i direkt anslutning till bryggeriet. Solparken kommer att göra Åbro självförsörjande på el redan i år, 2022.

Tommie Ekberg, logistikchef på Åbro, berättar:

– Förutom att vi minskar vårt klimatavtryck handlar det om att bli mindre beroende av andra när vi producerar elen själva. Och samma sak är det med dryckesnätverket. Här är vi inte beroende av någon annans upplägg utan vi är själva med och styr det. Om vi bara hade köpt en del av en samdistribution hade vi bara fått åka med utan chansen att påverka.

Inte bara på pappret

Att gå ifrån ett föråldrat system som bygger på pressade priser, till en ny lösning där fokus istället ligger på hållbarhet, för med sig en annan prisbild på leveranserna. Jimmy Isaksson på DLP säger att det finns många som pratar om hållbarhet men få som är villiga att betala för det.

Tommie Ekberg – Åbro

 

– Vi har haft möten med våra kunder, varuägarna, om detta. Det kommer att kosta mer pengar, men det kommer att ge social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Alla ska tjäna pengar, alla ska må bra, ingen ska bli ihjälstressad. I det stora perspektivet ska vi få bort så många onödiga transporter det bara går. Och när kunderna ser vad detta faktiskt innebär har alla gett tummen upp. Så det känns kul att våra kunder också tar hållbarheten på allvar, säger Jimmy Isaksson.

Han understryker att det finns de som nöjer sig med ordet ”hållbarhet” på ett papper, medan dryckesnätverket handlar om att göra skillnad på riktigt.

Och skillnad gör det. När Øystein Rønningen på InQuire går igenom siffrorna konstaterar han att man redan i år kommer att skära ner transporter med så mycket som 269 hela lastbilar – varje arbetsdag – tack vare nätverket.

– Nästan var tredje flaska som säljs på Systembolaget levereras nu av dryckesnätverket. Förutom att det då är fyra betydande aktörer som inte behöver varsin lastbil längre så har varje leverans också en optimerad fyllnadsgrad genom våra processer och system. De 269 lastbilarna är räknade på ren volym, säger Øystein Rønningen.

En växande familj av konkurrenter

Istället för den traditionella lösningen med en speditör som tar hand om transporterna är nätverket uppbyggt kring ett direkt samarbete med en mängd olika åkerier. Genom den nära kontakten har vi korta kommunikationsvägar och en bra dialog med de duktiga, lokala åkerier som hjälper oss hålla uppe leveranskvalitén.

Och hur har det gått, så här långt, att samarbeta med sina konkurrenter?

– När det handlar om hållbarhet är vi inte fiender, då är det så naturligt att prata om detta tillsammans. Men om nätverket inte hade funnits hade vi nog inte ens hamnat i samma rum utan alla hade bevakat sina egna delar. Nu har vi InQuire som extern part som tar stafettpinnen, som bevakar och håller igång samarbetet, säger Tommie Ekberg på Åbro.

– Nu har vi ju precis gått med i nätverket men det jag har känt av så här långt är att det är en nära, familjär stämning där alla vill framåt. Och där alla är intresserade av hållbarhet på riktigt och inte bara på pappret. Vi är konkurrenter, men vi är alla redo att lägga det åt sidan för att skapa märkbara effekter tillsammans, säger Jimmy Isaksson på DLP.