Kossa med texten Trevliga sommar

Riktigt bra skit

Naturbetesmarker är något vi ska värna om.
Det är marker som aldrig gödslats med
annat än riktig bra skit som dyngbaggar
älskar. Det är en kulturmiljö som funnits i
hundratals år. Det är öppna landskap så
rika på växter, insekter och djur att de kan
jämföras med regnskogen.

Men för att markerna ska behålla sin
mångfald måste de betas. Därför stöder
vi WWF:s arbete för naturbetesmarker och
naturbeteskött.

Visste du förresten att kor som går på
naturbete pruttar mindre och köttet blir
bättre. Så grilla gärna men kanske inte lika
ofta och kosta på dig bra kött.

Trevlig sommar
önskar alla vi på InQuire

 #

KOSSANS SÅNG

(Melodi: Öppna landskap)

Jag trivs bäst i öppna landskap, nära bete vill jag bo,
flera månader om året, så naturen kan få ro.

Jag trivs bäst i vackra marker, där fjärtarna får fart
Där bonden slipper gödsla, för det fixar jag så klart.

Där mumsar jag mitt bete själv och idisslar så lugnt och skönt
och runt mig har jag kompisar och allt är härligt grönt.

Jag trivs bäst i öppna landskap, i ett bete vill jag bo.

I sommar skänker vi en gåva till WWF
för att stöda deras arbete i bevarandet av
Sveriges naturbetesmarker.