Tack för allt Christer

År 2010 drog Christer Strand och Björn Paulsson i gång InQuire. Elva år senare är vi ett växande bolag med nära 60 medarbetare fördelade på våra kontor i Sverige, Finland och Norge. Vi har fantastiska kunder som bryr sig om effektiva och hållbara leveranser.

Tre viktiga faktorer till att vi lyckats är fokus på våra kunders behov, en vilja att förändra branschen och vårt egenutvecklade system IQPL. Tre faktorer där Christer varit en stark drivkraft, i synnerhet för IQPL som är hans skapelse. Hans visionära tankar och stora hjärta har haft stor betydelse för alla oss som fått privilegiet att arbeta med honom. Nu börjar emellertid en ny era för oss på InQuire utan Christer.

Sedan ett år tillbaka har vi rustat ledning, organisation och processer för att Christer efter att nyårsklockorna ringt ut 2021, i lugn och ro ska kunna se vad som väntar bakom nästa krök i livet. Tack Christer, utan dig hade vi inte varit där vi är i dag. Vi lovar att fortsätta jakten på den optimala leveransen.