Shit happensGenom att analysera avvikelser, före­bygga problem och göra förbättringar skapar vi kostnads-effektivare leveranser på både kort och lång sikt.För oss är minsta detalj viktig när något händer.I de flesta fall sänker vi våra uppdragsgivares logistikkostnader med mellan 2040 procent. Dessutom skapar vi en enklare och trevligare vardag för mottagaren. En nöjdare slutkund helt enkelt.Vi mäter hur bra vi är på att informera i tid kring förseningar och annat strul.SHIT HAPPENS! Säg det som aldrig strular. Men på InQuire dokumenterar och mäter vi vad som gåttsnett, hur snabba vi är på att informera om exempelvis förseningar och hur vilöser problemen.
Shit happensGenom att analysera avvikelser, förebygga problem och göra förbättringar skapar vi kostnads-effektivare leveranser på både kort och lång sikt.SHIT HAPPENS! Säg det som aldrig strular. Men på InQuire dokumenterar och mäter vi vad som gåttsnett, hur snabba vi är på att informera omexempelvis förseningar och hur vi löserproblemen.För oss är minsta detalj viktig när något händer.I de flesta fall sänker vi våra uppdragsgivares logistikkostnader med mellan 2040 procent. Dessutom skapar vi en enklare och trevligare vardag för mottagaren. En nöjdare slutkund helt enkelt.Vi mäter hur bra vi är på att informera i tid kring förseningar och annat strul.