Pressmeddelande

Svenska logistikföretaget InQuire öppnar kontor i Helsingfors

– Med etableringen i Finland säkerställer vi ett proof of concept av hemleveranser på den finska marknaden för en av Nordens största kedjor inom hemelektronik.

Christer Strand – vd, delägare och logistiker på InQuire – berättar att företaget redan har bolag i Norge och Sverige, och att man i februari anställde sin första medarbetare i Finland. I samband med att InQuire nu anställer ytterligare medarbetare, startar man även bolag i Finland och öppnar kontor i Helsingfors.

– Genom vår etablering räknar vi med att fler finska aktörer får upp ögonen för våra logistik- och leveranslösningar. Då gäller det att ha finsktalande medarbetare på plats som kan marknaden, säger Strand.

InQuires lösningar ger uppdragsgivarna full kontroll över hela leveranskedjan samtidigt som leveransupplevelsen för mottagarna är i centrum. Det görs genom ett utvecklat erbjudande med många servicetjänster i samband med leveransen, samt stor valfrihet för mottagarna. Uppdrags-

givarna äger sina egna transportavtal, men InQuire tillför inköps- och utvecklingskompetens. InQuire tillför även system och en operativ avdelning som sköter den dagliga planeringen och övervakningen av alla leveranser.

– Med smart och hållbar leveransplanering blir varuägarna mer kostnadseffektiva och miljö-vänliga. Framförallt kan man erbjuda mycket bättre service och leveranser anpassade efter mottagaren, avslutar Strand.

För vidare information kontakta:

Christer Strand
Vd/Partner – InQuire
+46 708 47 68 55