Pressmeddelande

InQuire löser leveranslogistiken för en av Norges mest framgångsrika byggvarukedjor

Den norska koncernen Løvenskiold med byggvarukedjan Maxbo är en av Norges mest framgångsrika byggvarukedjor. En position som kräver lösningar för framtidens leveranslogistik. Den står InQuire för.

Läs pressmeddelandet på Norska här

– Första förstudien gjorde vi under våren 2018, och i januari i år hade vi driftstart. Nu är det dags att rulla ut hela denna enorma digitaliseringsprocess med mellan 15–16 000 artiklar från Løvenskiolds centrala logistikcenter på Fossum och regionala logistikcenter till varuhus, byggarbetsplatser och privatkunder berättar Björn Paulsson, vd och delägare av InQuire.

Björn Paulsson

Processen med att digitalisera leveranslogistiken, där mycket tidigare skötts med papper och penna, har krävt enormt mycket arbete både av Løvenskiold och InQuire. Parametrarna och variationerna kan vara många och stora för en enda artikel. Hur digitaliserar man exempelvis en order som tidigare varit anteckningar på en papperslapp till chauffören, på ett specialfönster som ska levereras till ett hus dit man måste backa genom en allé som är 100 meter lång och tre meter hög?

– Ja då måste kanske parametern lätt lastbil med kran baktill finnas med. Det är alla dessa variationer och regelverk som tar tid att få på plats. Och vi kommer att upptäcka fler när vi rullar ut lösningen, men enda sättet att få det att fungera optimalt är att köra det skarpt. Vi ser också till att inleveranserna till Løvenskiold från leverantörerna fungerar, säger Christer Strand, Head of Concept och andre delägaren på InQuire.

På Løvenskiold är man naturligtvis nöjda med att kunna erbjuda marknaden mycket modern leveranslogistik. Genom lösningen har man nu också statistik och annan affärsdata för att kunna ha kontroll över kostnader, göra analyser och ta fram smarta leveranserbjudanden. Morten Mo, som är Supply Chain Direktør på Løvenskiold och som har varit ansvarig för projektet, ser stora fördelar och avgörande framgångsfaktorer för koncernen och Maxbo.

– Som ledande koncern inom handel och med en av Norges mest framgångsrika byggvarukedja i portföljen, ska vi vara bäst på digitalisering och leveranskvalitet i branschen. Med InQuires lösning har vi snabb, flexibel, kostnadseffektiv och hållbar leveranslogistik. Nu kan byggfirman beställa via Maxbos digitala plattform till just det rummet i den lägenhet gipsskivorna ska gå. Eller privatkunden bestämma när tegelpannorna ska stå i trädgården.

Från InQuires håll berömmer man Morten Mo och Løvenskiolds mod och kompetens.

– De som inte drivit igenom en sådan här process, samtidigt som man har full verksamhet igång vet inte vad som krävs. Men nu har man tagit ett gigantiskt steg inom digitalisering och logistik, avslutar Øystein Rønningen, Head of Business Development på InQuire.

Øystein Rønningen Head of Business Development – InQuire

Øystein Rønningen


För mer information, vänligen kontakta:

Øystein Rønningen
Head of Business Development – InQuire
+46 707 64 02 70

Björn Paulsson
VD – InQuire
+46 732 80 10 17