Pressmeddelande

Elgiganten och värdet av att jobba tillsammans

InQuires samarbete med Elgiganten är en resa i ständig utveckling. Det enda konstanta är ett par enkla men oumbärliga värdeord som föder transparens och framåtanda.

Det var runt 2012 som vi började göra mindre uppdrag för Elgiganten. Ganska snabbt insåg båda parterna att vi hade en gemensam önskan om att utmana och förbättra transportbranschen.

– På våra terminaler och hubbar såg vi alldeles för många utarbetade chaufförer från låglöneländer i slitna fordon. Vi ville inte ha den misären. Vi ville jobba aktivt emot den, säger Daniel Lundby, nuvarande logistikdirektör på Elkjöp och vd för Elgiganten logistik.

Daniel Lundby, logistikdirektör på Elkjöp och vd för Elgiganten logistik

Vår gemensamma inställning gjorde dialogen mellan oss väldigt öppen. År 2013 blev InQuire inbjudna att vara med och definiera ramverket för Elgigantens CSR- och hållbarhetskoncept Logistik med hjärtat.

Året därpå fick vi förtroendet att demonstrera vår egen arbetsmodell (den vi kallar för IQPL) i ett pilotprojekt. Snart fanns det svart på vitt att vi hade sänkt kostnaderna med 20 procent och samtidigt höjt kvaliteten med 20 procent. Givetvis helt i linje med kraven i Logistik med hjärtat som då var på väg att lanseras.

Idag betraktar vi hållbarhetskonceptet och pilotprojektet som två milstolpar som lade grunden för vårt samarbete. Där vi kan jobba med själva affären genom kvalitet och kostnadseffektivitet, och dessutom vara en positiv kraft i branschen genom krav på arbetsvillkor och miljöfrågor.

Under åren som har gått har vi kunnat skärpa våra egna krav ytterligare, och Elgiganten har kunnat vässa Logistik med hjärtat för att göra chaufförernas jobb tryggare och bättre. I början hände det att vi fick skicka hem jättespeditörer från upphandlingar med feedbacken ”det här är för billigt, ni har nog inte förstått”. Nu har många av kraven vi hade då blivit både standard och hygienfaktorer i transportbranschen. Det är vi riktigt stolta över.

När vi reflekterar över vad som har gjort samarbetet till vad det är idag blir det tydligt hur mycket som bygger på våra gemensamma värdeord – tillsammans och hållbart.

Björn Paulsson, vd på InQuire, förklarar:

– Det finns ingen som sitter och tar dolda marginaler på affären. När samarbetet präglas av öppenhet orkar man lägga hela energin på att utveckla istället för att träta och misstänkliggöra. Därför är ordet tillsammans så viktigt för att gå framåt. Och med ordet hållbart har vi hela tiden en riktning.

Björn Paulsson, vd på InQuire

Daniel Lundby på Elgiganten kommenterar:

– Istället för att binda upp sig i snåriga avtal kan man fokusera på att utveckla verksamheten. Hela samarbetet bygger på öppna och ärliga dialoger, där vi kan dra nytta av varandras kunskaper och kompetenser. Utan att någonsin släppa hållbarheten eftersom den finns inbyggd i grundpremissen.

Ett tätt samarbete gör det också lättare att våga utmana varandra och sig själva för att hitta bättre sätt att göra saker på.

– Ja, man måste hålla sig på tå. Man får inte bli fat and happy. Men vi kör växelverkan och drar varandra, säger Björn Paulsson.

Så något liggande på sofflocket blir det inte. Men att det rör sig om ett samarbete snarare än en traditionell kund/leverantör-relation blir tydligt åtminstone en gång om året.

– Vi har jobbat så tätt ihop så länge nu att vi är som en del av deras organisation. Och nu blir våra medarbetare medbjudna på deras julfester. Det måste vara det ultimata beviset för att man har ett äkta partnerskap, skrattar Björn Paulsson.