Pressmeddelande

Björn Paulsson blir ensam ägare av InQuire

– Christer Strand och jag har sedan vi startade InQuire tillsammans för elva år sedan fört konstruktiva diskussioner om InQuires ägarstruktur och framtid. En diskussion som under det senaste året intensifierats delvis beroende på att Christer är 20 år äldre än jag.

Björn Paulsson, vd på InQuire, berättar att han och Christer Strand kommit överens om att Björn, som äger hälften av InQuire, köper ut Christer som äger den andra hälften. Affären innebär att Strand inte är verksam i bolaget efter årsskiftet.

– Vi är överens om att lösningen är den bästa för InQuire och den strategi vi satt för framtiden. Christer har med sin person och stora kunskap om logistik varit en nyckelperson för InQuires framgång, varför vi tillsammans rustat ledning, organisation och processer i bolaget för förändringen, säger Björn Paulsson

– Under åren som gått har jag haft förmånen att få arbeta med härliga människor, fått ta mig an många spännande utmaningar och förhoppningsvis levererat hållbara lösningar som gjort våra kunders verksamheter och liv lite enklare. Nu önskar jag InQuire och alla våra kunder stort lycka till på den fortsatta resan, avslutar Christer Strand.