Lite tuva stjälper ofta stort lass

– Strategisk design och utveckling är första processen i IQPL, som är vår egenutvecklade modell för att styra våra kunders leveranser så effektivt som möjligt. Det är här alla leveransprocesser startar och designas.

Sara Strand är Head of Strategic Design & Development på InQuires huvudkontor i Lidköping. Det är hennes ansvar att både nya och befintliga uppdrag är optimalt designade för så snabba och säkra leveranser som möjligt. Modellen IQPL, Intelligent Partner of Logistics, omfattar åtta processer som alla är av avgörande betydelse för Saras arbete: Strategisk design och utveckling, Inköp, Taktisk planering, Orderhantering, Operationell planering, Utförande, Finans och Uppföljning.

– Alla som är processansvariga lägger en stor del av sin tid hos mig. På så vis har jag kontroll över våra uppdrag samt har möjlighet att utveckla respektive kunds leveranser. Förbättringar och optimeringar hos en kund kan ofta implementeras även hos andra, berättar Sara.

Hon exemplifierar med hur viktigt det är att till exempel Inköp håller hennes avdelning uppdaterad kring alla upphandlingar av transportörer. Eller att Taktisk planering, som sköter den långsiktiga planeringen av driften, stämmer av planeringen med Sara.

– Arbetet hos Order, Operationell planering och Utförande har också stor påverkan på den strategiska planeringen. Det är de som har kontroll över den dagliga driften. Avvikelser de noterar kan efter en tid framträda som ett mönster vilket får bäring för alla processer.

För logistikspecialister som InQuire är de små detaljerna lika viktiga som de stora, övergripande frågorna. Ordspråket ”Liten tuva stjälper ofta stort lass” skulle kunna gälla för InQuires arbete. Att ha kontroll på, och inte sällan förutse, hur till synes små detaljer kan vara avgörande för om större projekt ska lyckas, är unikt för InQuire.

– Det är också därför IQPL-modellens Uppföljning är så viktig. Här följs allt upp och görs till föreståliga grafer, siffror och statistik. På så vis ser vi både detaljer och helhet. De åtta processerna gör sammantaget att vi kan göra löpande förbättringar av våra kunders leveranser. Det är verkligen tillfredsställande och roligt, avslutar Sara Strand.