”Hyperintressant position inför framtiden”

Som en av Nordens främsta experter på miljö och transporter dyker Magnus Swahn upp i InQuires vardag titt som tätt. Vi prickade in en lucka i hans fullspäckade schema för att byta några ord med honom.

Magnus Swahn startade sin karriär i logistik- och transportbranschen med fokus på IT och systemstöd, men började redan 1993 kombinera detta med miljöfrågor. Idag driver han konsultföretaget Conlogic och Nätverket för Transporter och Miljön (Network for Transport Measures).

Hur har miljöfrågorna förändrats sedan du började i branschen?

– När jag var ny pratade man mest om lokala miljöfrågor. Alltså att det var kopplat till hälsa för människorna precis runt omkring och negativ naturpåverkan med dålig luft, svavelutsläpp och så vidare. Det är fortfarande viktigt och intressant, men idag ligger nästan allt fokus på globala klimatfrågor, med risk för ofantliga naturkatastrofer som människan har skapat själv.

Vad ser du som de största miljöbovarna?

– Om vi tittar på transportsektorn så är den helt klart en stor källa till utsläpp. Då handlar det om både person- och godstransporter. Sedan är det viktigt att se bortanför utsläppen rent fysiskt, detta är symptom snarare än roten till problemet. Jag menar att det ligger mänskliga beteenden bakom utsläppen; vi reser mer än någonsin, vi shoppar mer än någonsin och vi ställer hårdare krav än någonsin på dem som vi handlar av. Det ska gå snabbt, man beställer tre storlekar av samma plagg för att kunna prova och skicka tillbaka två av dem och så vidare.

Magnus Swahn, miljökonsult.

Så beteenden blir ett eget hinder i klimatarbetet?

– Ja i allra högsta grad. Vi lägger oss till med vanor och krav som gör det svårare att effektivisera transporter, vilket är precis det man skulle behöva göra. Sedan sker det ju förbättringsarbete på flera fronter samtidigt, inte minst olika sätt att komma bort från fossila bränslen. På den punkten är jag inte ett dugg orolig, jag brukar säga att vi människor älskar tekniska utmaningar. Om det finns ett problem som kan lösas med teknik så kommer vi att lösa det. Klimatfrågan är dock mer mångfacetterad, tyvärr.

Hur tror du att den tekniska utvecklingen ser ut inom den närmaste framtiden?

Idag går utvecklingen mycket mot elektrifiering och det finns stora utmaningar som behöver lösas. Med lastbilar till exempel, än så länge väger batterierna för mycket för att man ska kunna lasta tillräckligt med tungt gods. Därför tittar man på elvägar, alltså vägar där elfordon får konstant strömförsörjning ungefär som ett tåg på järnväg.

Samtidigt ser vi ju allt fler exempel på elbussar. Min dotter pluggar i en stad i södra Frankrike, där går det små elbussar som pensionärer kan åka med gratis. I Göteborg finns linje 55 som bara går med elbussar. Och i Kina finns det en stad med 8 000 elbussar. Av ekonomiska och tekniska skäl finns det helt andra möjligheter att testa den här tekniken när det är en stad eller kommun som äger projektet snarare än en privat aktör. Därför finns det mycket som talar för att bussar kommer att driva utvecklingen.

Men innan vi är där rent tekniskt kan vi förändra klimatpåverkan genom att effektivisera transporterna. Om två lastbilar brukar gå med 50 % beläggning och vi istället kan skicka enlastbil med 100 % beläggning så minskar ju utsläppen med nästan hälften. Det låter busenkelt men tyvärr är det inget som händer av sig själv. Där spelar InQuire en viktig roll.

Hur då?

Med sin plats i den professionella transportvärlden kan de påverka väldigt högt upp i näringskedjan, med mycket mer inflytande än vi vanliga konsumenter har. InQuire har ett helikopterperspektiv på stora flöden som ger dem möjligheten att påverka saker som planering och ledtider för att bättra på fyllnadsgraderna.

Jag tycker att positionen som InQuire har valt är hyperintressant för framtiden. De jobbar utifrån behoven som finns och matchar ihop efterfrågan med tillgång i en modell som gynnar båda parterna av en affär. Och framförallt slipper de att kompromissa – eftersom de inte äger några fordon kan de hålla sig iskalla och hitta de bästa lösningarna. Den typen av aktörer är en viktig faktor för att vi ska kunna effektivisera transportsektorn och drastiskt minska utsläppen, avslutar Magnus Swahn.