Happy delivery – Säljdrivande

För några år sedan såg köpbeteendet annorlunda ut. Säljarna hade direktkontakt med köparna och kunde förmedla företagets känsla och varumärke utan mellanhänder. Nuförtiden behöver leverantörerna mer än någonsin ta över en del av denna service. Vad behöver er kund få för känsla och intryck av er vid överlämnandet av den nya varan som de så nöjt och glatt beställt av er?

Vi går vidare i beskrivningen av vårt Happy Delivery.
SÄLJDRIVANDE näst på tur.

Kostnads­effektivt

Happy Delivery är ett effektivt och modernt flöde som gynnar många. Genom att gå ifrån föråldrade arbetssätt har vi kunnat skapa en win-win- modell som är kostnadseffektiv, säljdrivande och hållbar.

Säljdrivande

Ofta är leveransen det enda fysiska mötet mellan varuägaren och kunden. Därför blir det en viktig beröringspunkt och en betydande del av varumärket. Detta tar vi vara på med Happy Delivery, där leveranserna är designade för att stärka försäljningen.

Hållbart

En avgörande del av Happy Delivery, och en viktig drivkraft för oss, är hållbarheten. Där mångas tankar stannar vid miljöfrågor när man pratar hållbarhet i transportbranschen går vi två steg längre. Happy Delivery är designad för att främja Brundtlandsrapportens samtliga tre områden: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Smartare planering

Att ha kontroll över detaljer ger alltid utdelning. Med Happy Delivery hittar vi den bästa vägen, undviker hinder i god tid och sparar stora resurser genom smartare planering.

Inga onödiga mellanled

I dagens affärsmodeller kan leden mellan varuägare och kund/konsument vara många. Happy Delivery hittar och arbetar med den eller de som sköter leveransen bäst.

Jämnare fyllnadsgrad

Idag kör motsvarande tre av tio lastbilar helt tomma. Flexibiliteten i Happy Delivery ger oss kontroll att flytta samma volymer i färre bilar med betydligt högre fyllnadsgrad.

Varumärkesbyggande leveranser

När din kund får sin beställning lämnar vi ingenting åt slumpen. Noggrant utvalda chaufförer med särskilda kompetenser levererar dina varor på ett sätt som är anpassat efter kundens bransch.

På kundens villkor

Happy Delivery är ett stort steg bort från föråldrade one size fits all-modeller. Här kan du istället låta dina kunder bestämma när, var och hur leveranserna ska ske.

Smarta tjänster och returer

Vad har dina kunder för behov i samband med affären? Med Happy Delivery kan du erbjuda tjänster runt omkring som till exempel installation eller returhantering.

Socialt

När vi kapar mellanled och istället skapar nätverk och samarbeten med olika åkare får vi större inflytande över chaufförernas arbetsförhållanden. På så vis kan vi ställa krav för att säkerställa bra villkor för en annars minst sagt utsatt yrkesgrupp.

Ekologiskt

Tyvärr är det sannolikt att världens mest transporterade vara är luft. Med Happy Delivery maximerar vi istället varje fordons fyllnadsgrad. Samtidigt eliminerar vi onödiga transporter genom att ge mottagaren möjligheten att styra sin leverans.

Ekonomiskt

Istället för en stram standardlösning bygger Happy Delivery på organiska och flexibla nätverk. Här är kostsamma mellanhänder borta ur bilden. Dessutom medför nätverket skalfördelar i såväl resurser som kompetens.