Framtidens transporter i den ökande e-handeln

I senaste numret av Scanias största kundtidning Scania Mil redogör InQuires Jan Conradson för sina spaningar kring framtidens logistik där e-handeln tippas rita om spelplanen. Något som gynnar såväl innovationer som flexibilitet hos logistikföretagen.

E-handeln stod för cirka 7,3 procent av den svenska detaljhandelns försäljning 2015, men inom tio år kommer den troligen att ligga på mellan 21 och 23 procent. Konkurrensen är stenhård där ett bra leveranserbjudande är avgörande för vem kunderna väljer.

Effektivare långtransporter och satellitlager

Transportsektorn är en prispressad bransch men Jan Conradson anser att detta inte behöver drabba åkerierna negativt så länge de effektiviserar, samtidigt som e-handlarna blir bättre på att planera sina transporter. Och för en effektivare logistik rekommenderar Conradson, i kontrast till stora logistikcentraler, så kallade satellitlager som tar varorna närmare kunderna och därmed erbjuder snabbare leveranser. 

Robotar, renare fordon och flexiblare leveranser

E-handeln är störst i storstäderna, och för att minska utsläppen här går utvecklingen mot renare fordon. Dessutom testas förarlösa leveransmetoder, men Conradson tror här mer på autonoma markgående robotar och paketautomater för paketleverans. Han spår också att allt fler e-handlare kommer att börja erbjuda större valfrihet i leveranstid vilket kommer öka fyllnadsgraden och minska såväl kostnader som miljöbelastning.

Läs hela artikeln här (s.24-25).