Fastän det är väldigt gott att äta
honung, så finns det ett ögonblick
alldeles innan man börjar äta den
som nästan är ännu bättre.”
– A.A. Milne, Nalle Puh

SMARTA OCH NYTTIGA

LÖNSAM BISYSSLA FÖR ALLA

Bin är inte bara smarta logistiker med inbyggd
kompass och förmåga att navigera efter solen
när de letar nektar för leverans hem till kupan
så fort som möjligt. Genom sin pollinering är
de också oändligt viktiga för människans
livsmedelsförsörjning.

Därför har vi genom Läkarmissionen skänkt
50 bikupor till familjer i Etiopien. På så vis
bidrar vi tillsammans till binas överlevnad,
jordens livsmedel, människors försörjning
och honung för matlagning och lindrande
vid sårskador och hosta.

Det är vad vi kallar en lönsam bisyssla.

God jul önskar vi på InQuire

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som
arbetar med långsiktiga hjälpinsatser inom social
omsorg, utbildning och självförsörjning.

Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innerbär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information i våra villkor för cookies.