Happy Delivery - Hållbart

Det verkar som att människan trasslat in sig i den teoretiska effektiviteten att vi glömt bort den verkliga effekten av vår utveckling. Förväntan från kundens kund är låg i vår branch. Det ändrar vi på nu. Vi nystar upp trasslet genom att utgå från slutmottagarens ultimata leverans. Kundnöjdhet hänger ihop med hållbarhet på alla vis.

"Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov." Ja, så formulerar KTH förklaringen av hållbarhet, och det understryker vår ambition och verkställande av våra tjänsters effekter för våra kunder. 

Håller ni med om att Happy Delivery är HÅLLBART

Happy Delivery - HÅLLBART

Happy GDPR Om att skapa rätt förutsättningar